Kwaliteit van leven en zorg bij borstkanker

Doneer nu

Doneer aan Stichting Breast Care Foundation

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

Kwaliteit van leven en én medische zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment

De foundation onderschrijft het belang van het specialiseren en centraliseren van borst(kanker)zorg. Het eerste volledig gespecialiseerde ziekenhuis in Nederland op dit gebied is het Alexander Monro Ziekenhuis.

Met haar excellente resultaten en hoogste patiëntwaardering van Nederland biedt het landelijk de beste zorg voor iedereen. Vergoed door alle zorgverzekeraars. Op de website kunt u informatie vinden over hun resultaten en werkwijze.

Integrale nazorg

Borstkanker kan enorme impact hebben op de patiënt, familie, werk en het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin ook de psychische, sociale en levensstijlaspecten aandacht te geven.

Lifestyle & nazorg

Voorzorg is nazorg
De lifestyle & nazorg is gericht op het vroegtijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten na een behandeling in verband met een borstaandoening. Onze visie is dat dit multidisciplinair en integraal dient te gebeuren.

Waarom?
De behandeling van borstkanker wordt steeds succesvoller en de meeste patiënten hebben een goede overlevingskans. Echter, zowel de behandeling als de ziekte zijn ingrijpend en hebben grote impact op het leven van de patiënt. Zowel op fysiek als psychosociaal functioneren als op de re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Aandacht voor lifestyle en nazorg

  • Verhogen van de kwaliteit van leven
  • Verhogen van de therapietrouw bij de behandeling met antihormonale therapie
  • Preventie van hart- en vaatziekten en osteoporose (als nadelige gevolgen van overgang)
  • Preventie van overgewicht als risicofactor t.a.v. het ontwikkelen van (recidief) borstkanker
  • Adviezen over voeding en lichaamsbeweging
  • Begeleiding van klachten op seksueel gebied
  • Vroegtijdige signalering en behandeling van pijn

 Binnenkort volgt een nadere opsomming van onze projecten.

 

 

 

 

 

 

Help Stichting Breast Care Foundation om de aandacht en zorg voor borstkanker te verbeteren!

Laatste nieuws